Tarieven & aanmelding

Tarieven neurofeedback op aanvraag.

De procedure voor het volgen van neurofeedback training en coaching bij VP is als volgt:

- Eerst wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

- Voorafgaand aan het intakegesprek download u vanaf deze site (contact)  intakeformulieren die u vooraf rustig kunt invullen.

- Tijdens de intake worden de door u ingevulde formulieren samen met u besproken. Vervolgens wordt er een registratie van de actuele hersenactiviteit gemaakt. Deze registratie wordt met u besproken en uitgelegd, de turbulentie of instabiliteit die te zien is wordt waar mogelijk gerelateerd aan uw klachten.

- Aan de hand van de scan stellen we vast welk traject u gaat volgen.

Dit kan zijn:
- neurofeedback training
- neurofeedback training en coaching

Daarna volgt een neurofeedback training. Na de training wordt er weer een registratie van de actuele hersenactiviteit gemaakt. Deze twee registraties worden met elkaar vergeleken zodat u meteen het resultaat van de training kunt zien.

Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de soort aandoening. De training dient minstens twee keer per week plaats te vinden voor een goed opbouwend effect. Meestal kunt u na 10 sessies al bepaalde veranderingen en verbeteringen opmerken. Over het algemeen zijn er minimaal 15 sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Na elke serie behandelingen worden met u de verbeteringen doorgenomen en de resultaten geëvalueerd.

Zie ook Betalingsvoorwaarden.Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.