Mentale trainer- coachopleiding

“Deze speciale mentale opleiding is een must als het gaat om groei in de rol als trainer en coach.”

Mentale opleiding voor coaches en trainers in de sport
Verbeter Presteren heeft een mentale trainer- coachopleiding ontwikkeld die op eigen wijze de kern van het mentale inzicht in de trainer/coach en het te begeleiden individu en/of team weergeeft.
De 'gereedschapskist' van Verbeter Presteren is gevuld met verschillende expertise tools die gericht zijn op een praktische invulling en een heldere vertaling van de theorie naar de praktijk.


Wat wil je als organisatie/vereniging bereiken?
Een zelfsturende optimaal werkende organisatie/vereniging wil dat de trainers en coaches kennis en vaardigheden bezitten om de spelers individueel en groepsgewijs op een juiste wijze mentaal te prikkelen om een optimale prestatie te behalen.

Hoe kan je dit bereiken?
Om optimaal te presteren is het van groot belang om met groeps- en individuele doelstellingen te werken. Dit is het uitgangspunt voor reflectie op het leren en functioneren.

Hoe gaat het dan verder?
Er is een kennismaking met de totale groep trainers en coaches waarin uitleg wordt gegeven over het programma. Iedere trainer/coach maakt in een aantal sessies een eigen competentiescan op verschillende onderdelen als kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van talentenbegeleiding. Wat zijn je eigenschappen, wat betekent dit voor jou en voor je omgeving.

Tijdens deze sessie is het geven en ontvangen van feedback op praktijksituaties een belangrijk onderdeel. Dit wordt ondersteund met eigen videomateriaal. Daarna gaat de trainer/coach aan de slag met het maken van een individuele en een teamscan. Wat betekent deze scans voor het gedrag van de trainer/coach?

Als vervolg hierop wordt er een individueel en een teamplan gemaakt. Het geven en ontvangen van feedback op praktijksituaties wordt wederom ondersteund met eigen videomateriaal wat een grote impact creëert op het leereffect. Gedurende het traject is het werken met praktijksituaties, het gebruik maken van reflectie en zelfreflectie en de vastlegging in het praktijkhandboek de rode draad in het programma.

Wat zijn dan de resultaten?

  • Opleidingsproduct voor korte en langere termijn.
  • Een mentaal trainingsboek waar de omzetting vanuit de dagelijkse praktijk is opgesteld ondersteund met voorbeelden.
  • Het product is door de eigen staf ontwikkeld onder begeleiding van Verbeter Presteren.
  • Trainers en coaches (T&C) spreken de juiste (niet perse dezelfde mentale) taal
  • T&C kennen zichzelf en weten wat hun gedrag doet met de spelers
  • T&C weten de theoretische kennis van mentale prikkels om te zetten naar de praktijk op het veld
  • T&C kunnen een individuele scan en een teamscan maken. Vervolgens een praktisch plan maken naar de praktijk.

Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: