Zorg

“De beste zorg voor de patiënt betekent coaching voor het zorgpersoneel. Steeds meer organisaties erkennen dit belang. Met specifieke zorgcoachtrajecten voor teams en individuen bied ik structureel en constructief ondersteuning.”

De zorg staat onder druk
Bij drukte en druk ontstaat er regelmatig stress en spanningen tussen zorgmedewerkers, artsen en de organisatie waar voor gewerkt wordt.
Samenwerking in deze sector en het continu 'aan' staan om 100% zorg aan patiënten te geven is een vereiste om het uitgangspunt: 'de patiënt staat altijd centraal' te kunnen waarborgen.

Voor een succesvolle samenwerking is de scherpte van en naar elkaar tijdens de werkzaamheden cruciaal. Toch zullen zorgmedewerkers en artsen merken dat begrip en onbegrip elkaar soms kunnen afwisselen tijdens de uitvoerende taken. Onbegrip sluipt er in en steekt de kop op in acute (stress) gevallen, of situaties die herhaaldelijk voorkomen en kennis en kunde als tegenpolen hun werk doen.
Ook de werkdruk speelt in de zorg een enorme rol. De een kan daar beter mee omgaan dan de ander. Als verantwoordelijke voor de zorgorganisatie is dit een kritiek punt en is het van belang waakzaam te blijven over het personeel zelf. Een 'gezonde' zorgmedewerker is belangrijk om de patiënt optimaal te kunnen verzorgen.

Om bovenstaande problematiek het hoofd te bieden is het in eerste instantie voor de organisatie belangrijk om hier oog en aandacht voor te hebben. En er voor te zorgen dat het niet vanwege de druk en drukte op de achtergrond raakt. Constructieve aandacht voor coaching binnen de zorg op individuele- en op teambasis maakt dat de zorgmedewerker en het team met meer energie hun zorgtaken kunnen uitvoeren.


Als je goed voor jezelf zorgt kun je ook voor een ander zorgen
Emotionele stabiliteit, begrip voor elkaars situatie, gehoord en gezien worden en aandacht voor de menselijke maat, zijn kernbegrippen die tijdens de coachtrajecten aan bod komen.
Ook specifieke vragen over thema's/onderwerpen die spelen binnen een organisatie kunnen uitgelicht en aandacht krijgen op individuele- en op teambasis.
Dit alles voor een 100% score zodat de patiënt te allen tijde centraal staat!


Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: