Bedrijfsleven

“Juist op de werkvloer kan een onafhankelijke mediator van grote betekenis zijn. Ik heb vaak gezien dat escalatie van conflicten in een vroegtijdig stadium wordt voorkomen.”

Arbeidsmediation | Als gewoon (samen)werken niet meer gaat of lukt
Binnen arbeidsverhoudingen is er net als overal, wel eens wat aan de hand. Vaak lost het zich op met een goed gesprek, maar als het dieper ligt, al langer speelt of als de organisatie ook onderwerp van een geschil is, dan wordt het lastiger. Dan wordt het tijd voor mediation en in dit geval specifiek arbeidsmediation.


Met arbeidsmediation worden negatieve effecten beperkt
Een team aansturen en collegiaal samenwerken zijn binnen een bedrijf aan de orde van de dag. Hierbij gaan wel eens dingen fout, begrijpen we elkaar verkeerd of is er wellicht onwil in het spel. Het resultaat bij deze omstandigheden is over het algemeen hetzelfde, onvrede, lagere werkprestaties en uitval. De leidinggevenden merken dit en zien het terug in rendement, kwaliteit en ziekteverzuim.

Maar ook effecten die minder tastbaar zijn hebben wel degelijk hun schadelijke effecten. Demotivatie, pesten, erkenning, onvrede en de wens om van werkkring te switchen. Het is wachten tot het escaleert, maar je kunt er ook wat aan doen.
Met arbeidsmediation beperk je deze effecten en werk je aan een duurzame oplossing.


De arbeidsverhoudingen die zich kunnen voor doen i.h.k.v. arbeidsmediation:

  • Werkgever – werknemer
  • Direct leidinggevende – werknemer
  • Collega’s onderling
  • Teamconflicten

Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: