Hoe werkt Neurofeedback?

“Bij Neurofeedback worden veranderingen in de hersenactiviteit gesignaleerd en het brein geactiveerd een nieuw stabiel patroon te ontwikkelen. Een training vindt plaats in een luie stoel!”

Hoe werkt Neurofeedback?
Neurofeedbacktraining optimaliseert de hersenfuncties. De training herstelt de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de rechter- en linkerhersenhelft. Hierdoor verminderen o.a. leer- en gedragsproblemen, angst- of dwangstoornissen en klachten van pijn en vermoeidheid. In Amerika wordt deze training al op grote schaal succesvol toegepast. Letterlijk vertaald betekent feedback 'terugkoppeling'. Neurofeedback traint de hersenen om efficiënter en flexibeler te functioneren.


De training
Tijdens de neurofeedback training wordt gewerkt met een speciaal ontwikkeld computerprogramma. Je zit in een comfortabele stoel, kijkt naar een video op het beeldscherm en luistert naar muziek. Je kunt hiervoor eigen dvd’s en muziek meenemen. Speciale sensoren registreren de hersengolven en de computer koppelt beeld- en geluidinformatie terug. De training is niet inspannend, pijnlijk of vervelend en de training is non-invasief, dat wil zeggen: er gaat niets het lichaam in. Je voelt er niets van.


Hersengolven
Als de hersenactiviteit stabiel is en er een evenwichtige verdeling van de verschillende hersengolven is, spelen muziek en beeld door. Als er ergens in het systeem turbulentie optreedt en er te veel/ te weinig activiteit is, dan stoppen beeld en muziek voor een fractie van een seconde. Dit is de feedback. De hersenen reageren hier automatisch op. Zij zoeken op natuurlijke wijze naar een nieuw hersengolfpatroon waardoor beeld en muziek weer doorlopen. Je hoeft hier geen moeite voor te doen, het is zelfs zo dat hoe meer je ontspant, hoe makkelijker het gaat.


De werking
Een van de bijzondere eigenschappen van de hersenen is dat zij in staat zijn veranderingen te signaleren, zich vervolgens te gaan reorganiseren en te zoeken naar een meer stabieler evenwicht en daarvan te leren. Daarnaast kunnen de hersencellen nieuwe onderlinge verbindingen leggen en bepaalde functies van elkaar overnemen.


Persoonlijke verandering
Er vinden positieve veranderingen plaats op het lichamelijke, psychische en emotionele vlak. Een van de eerste dingen die je zult opmerken, is het innerlijke gevoel van rust, vrede en ontspanning.


De trainingsduur
De training dient minstens twee keer per week plaats te vinden voor een doeltreffend opbouwend effect. Meestal kun je na 7-10 sessies al bepaalde veranderingen en verbeteringen opmerken. Over het algemeen zijn er minimaal 15 sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Omdat het hier een leer- en aanpassingsproces betreft, zijn de positieve effecten van neurofeedback training blijvend. Na elke serie behandelingen worden de verbeteringen doorgenomen en de resultaten geëvalueerd.

Neurofeedbacktraining helpt bij o.a.

 • Het moeten leveren van topprestaties (Peak Performance)
 • ADHD
 • PDDNOS
 • Chronische pijn
 • Migraine
 • Fibromyalgie ME/CVS
 • Angststoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Dwangstoornissen
 • Leerproblemen
 • Depressie
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)
 • Epilepsie
 • Slaapstoornissen


De voordelen en voorbeelden van persoonlijke verandering bij Neurofeedback:

 • Je gaat beter in- en doorslapen, wordt minder vaak wakker 's nachts, als je wakker wordt kun je sneller weer inslapen.

 • De kwaliteit van het slapen verbetert, je gaat langer en dieper slapen, je bereikt het delta stadium van de slaap. De delta-slaap is van essentieel belang voor het herstel van lichaam en geest. Hierdoor ben je meer uitgerust bij het opstaan, minder snel moe en heb je meer energie gedurende de dag.

 • Je gaat je minder zorgen maken. Zorgen of verdriet over heden en toekomst lijken opeens minder belangrijk en kun je beter loslaten. Je stapt vanzelf meer in het nu.
                               
 • De soms alsmaar rondtollende gedachtestroom wordt minder, je krijgt meer controle over waar je wel en waar je niet aan wilt denken.

 • Je kunt meer structuur aanbrengen, dagtaken beter en efficiënter indelen en je aan je werk schema houden.

 • Je gaat helderder nadenken, je geheugen verbetert, je inzichten worden automatisch vergroot.

 • Je krijgt meer overzicht en inzicht in wat echt belangrijk en wat bijzaak is. Je blijft makkelijker de grote lijn volgen in plaats van te verzanden in details.

 • Het wordt gemakkelijker om van de ene taak/situatie naar de andere over te schakelen of meerdere taken tegelijkertijd efficiënt uit te voeren. Je prestatievermogen wordt verhoogd.

 • Je bent beter dan voorheen in staat om een bepaald gedragspatroon of stemming naar keuze te veranderen en blijft niet meer hangen in bepaalde routines of denkpatronen.

 • Je krijgt meer zicht op eigen functioneren, kunt gemakkelijker eerlijk naar jezelf kijken en zien dat je zelf keuzes kunt maken. Hierdoor ga je positiever met jezelf om, krijgt meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

 • Je gaat beter in je vel zitten en krijgt een positievere en meer gelijkmatige stemming, wordt minder snel boos of verdrietig.

 • Je krijgt meer contact met jezelf en je eigen gevoel en spreekt dat ook makkelijker uit.

 • Je weet beter wat goed voor je is. Je gaat beter en meer zorgen voor jezelf in plaats van voor de ander.

 • Je laat je minder snel ompraten of beïnvloeden door andere mensen en kunt beter bij jezelf blijven.

 • Je neemt minder snel negatieve stemmingen van anderen over en laat je niet meer zo snel een schuldgevoel aanpraten.

 • Je gaat minder snel oordelen, laat mensen meer in hun waarde en hun eigen keuzes maken. Tegelijkertijd kun je mensen die niet goed voor je zijn loslaten.

 • Je raakt minder snel uit evenwicht als er iets onverwachts of vervelends gebeurt en herstelt sneller. Als je last hebt van een 'mistig' gevoel in je hoofd, merk je na een aantal trainingen dat dit verdwijnt. Je kunt beter nadenken en je concentreren.

 • Angst, dwang en depressiviteit verminderen en kunnen zelfs geheel verdwijnen.

 • Je krijgt minder behoefte aan drugs en alcohol, het wordt gemakkelijker om af te kicken.

 • Medicijnen zoals antidepressiva of Ritalin kunnen vaak na verloop van een aantal sessies en vermindering van de symptomen worden afgebouwd.


Het effect van de training is vaak blijvend, op voorwaarde dat de training vaak genoeg heeft plaatsgevonden, zodat het nieuw geleerde evenwichtig patroon goed geïntegreerd is in het brein. Een aangeleerd en geïntegreerd evenwichtig patroon is het patroon waar bij voorkeur gebruik van wordt gemaakt. Vergelijk het met fietsen of zwemmen, eenmaal geleerd en vaak genoeg gedaan verleer je het nooit meer!


Hersengolven
Hersengolven zijn als het ware minuscule elektrische stroompjes, meten van de hersenactiviteit is dus hetzelfde als het meten van de elektrische activiteit van de hersencellen. De hersencellen gebruiken namelijk net als alle andere zenuwcellen in ons lichaam een actiepotentiaal om met elkaar te communiceren. Actiepotentialen worden onderling doorgegeven en zo kunnen ook bepaalde opdrachten of boodschappen worden doorgegeven naar de rest van de hersencellen en naar het lichaam. Deze elektrische stroompjes en veranderingen kunnen gemeten worden via sensoren. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden wordt gemeten in een aantal keren per seconde, links en rechts tegelijkertijd. Het te meten spectrum loopt van 0 tot 42 Hz. Dit spectrum wordt opgedeeld in een aantal hoofdgroepen.


Gamma
Het Gamma hersengolfbereik is van 38-42 Hz en komt voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Bijvoorbeeld tijdens het leveren van topprestaties. Het wordt ook wel 'transcendent multifocussed' bewustzijn genoemd.

Bèta
Het Bèta hersengolfbereik is van 15-38 Hz en komt overeen met de actieve volledig bewuste staat van de hersenen, bv. wanneer mensen actief bezig zijn met hun werk, een discussie hebben, een lezing geven, etc.

SMR
Het SMR hersengolfbereik is van 12-15 Hz. De letters SMR staan voor Senso Motorisch Ritme, dit heeft te maken met het lichamelijk en cognitief bewustzijn en functioneren. Dat wil zeggen de adequate verwerking van allerlei prikkels en binnenkomende informatie vanuit al onze zintuigen.

Alpha
Het Alpha hersengolfbereik is van 8-13 Hz en komt voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewuste staat van de hersenen verkeren, zoals bij het luisteren naar muziek, mediteren, een wandeling maken, etc. In zowel de Bèta als de Alpha hersengolf staat zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die ze uitvoeren.

Theta
Het Theta hersengolfbereik is van 3-7 Hz en komt voor wanneer mensen zich in een diepe trance bevinden, zoals bij meditatie, dagdromen, of een lichte slaap hebben. Een typisch voorbeeld zou zijn wanneer iemand over een bekende snelweg rijdt en zich in een diepe ontspannen staat begeeft, waar ze vergeten dat ze aan het rijden zijn. De persoon handelt dan vanuit het onderbewuste deel van de hersenen, dat gevuld is met psychische energieën, die niet beschikbaar zijn voor het bewuste deel.

Delta
Het Delta hersengolfbereik is van 1-2 Hz, en komt voor wanneer iemand in diepe slaap verkeert. De persoon gebruikt het onbewuste deel van de hersenen, waarin archetypische beelden zijn vastgelegd. Wanneer deze gestimuleerd worden, verliest iemand het besef wat er om hem heen gebeurt en is er geen herinnering aan de activiteiten die uitgevoerd werden.

Neurofeedback training optimaliseert de hersenfuncties. De training herstelt de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de rechter en linker hersenhelft. Hierdoor verminderen o.a. leer- en gedragsproblemen, angst- of dwangstoornissen en klachten van pijn en vermoeidheid.


Wil je meer informatie over mijn werkwijze of weten wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Je kunt ook hieronder je gegevens invullen, ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Naam:

E-mail:

Telefoon: