Hoe werkt mediation?

“Elke stap in het mediationtraject, van de intake tot de vaststellingsovereenkomst, heeft mijn volledige aandacht.”

De opstartfase van de mediation
Het eerste contact vindt vaak plaats door één van de partijen of door een doorverwijzer (bijv. een advocaat, bedrijfsarts of accountant). Indien alle partijen bereid zijn om mediation in te schakelen, neemt de mediator het initiatief tot het plannen van de eerste bijeenkomst.

De datum en andere relevante gegevens van de eerste bijeenkomst worden door de mediator aan alle deelnemers gestuurd en bevestigd via e-mail. Ook ontvangen de deelnemers een (concept) mediationovereenkomst en andere relevante documentatie waaronder de gedragsregels tijdens mediation.

Hierna volgt telefonisch contact met de deelnemers om de procedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. In dit telefoongesprek wordt niet inhoudelijk ingegaan op het conflict.


De start van de mediation
In de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst doorgesproken en de spelregels toegelicht.  


Mediationovereenkomst
Als partijen én de mediator kiezen voor mediation en de mediationovereenkomst ondertekenen, is het formele gedeelte afgerond en start de mediation. In de mediationovereenkomst zijn de spelregels van de mediation opgenomen, bijvoorbeeld:

  • De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid;
  • Partijen verplichten zich tot geheimhouding;
  • De rol van de mediator;
  • De vastlegging van de mediation;
  • Tarief en zo nodig kostenverdeling.


Het mediationtraject
Wanneer partijen er met elkaar uit zijn, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Hiermee eindigt de mediation. Je kunt desgewenst de overeenkomst laten vastleggen in een notariële akte of de rechter vragen deze in zijn vonnis op te nemen.


Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: