Hoe werkt mediation?

“Elke stap in het mediationtraject, van de intake tot de vaststellingsovereenkomst, heeft mijn volledige aandacht.”

Mediation in stappen
Het eerste contact heb ik vaak met één van de partijen of met een verwijzer zoals een advocaat, bedrijfsarts of accountant. Ik benader alle partijen voor een intakegesprek en plan daarna, zodra iedereen bereid is om het mediationtraject in te stappen, de eerste bijeenkomst. Alle deelnemers ontvangen per mail een uitnodiging en (concept) mediationovereenkomst


Duidelijke afspraken
In de eerste gezamenlijke bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst besproken en ondertekend. Hierin leggen we met elkaar de spelregels en zakelijke vertrekpunten van de mediation vast zoals:

  • De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid
  • Partijen verplichten zich tot geheimhouding
  • De rol van de mediator
  • De vastlegging van de mediation
  • Tarief en zo nodig kostenverdeling


Het mediationtraject en afronding
Hoeveel gesprekken er nodig zijn om een conflict te beëindigen, hangt af van de situatie. Wanneer partijen er met elkaar uit zijn, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Hiermee eindigt mijn rol als mediator. Je kunt desgewenst de overeenkomst laten vastleggen in een notariële akte of de rechter vragen deze in zijn vonnis op te nemen.


Wil je meer informatie over mijn werkwijze of weten wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Je kunt ook hieronder je gegevens invullen, ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Naam:

E-mail:

Telefoon: