Introductie

“Ik geloof in de combinatie van coaching en neurofeedback training. Het beste uit jezelf halen vraagt om reflectie, heldere doelstellingen en training.”

Neurofeedback training & coaching
De combinatie van coaching en neurofeedback training is inzetbaar voor iedereen en is uitermate geschikt voor de professional, de topsporter en de manager die onder hoge druk of stress optimaal moeten presteren.

Paul Van Gestel heeft door zijn ervaring binnen de topsport als trainer/coach en in het bedrijfsleven als manager zelf ervaren hoe het is om te werken onder hoge druk. Hij weet dan ook als geen ander dat een persoonlijke coach voor het eigen verbeterproces naar de optimale prestatie onontbeerlijk is.

Voor het begeleiden van professionals die hun performance willen verbeteren heeft Paul een aparte wijze van coaching op basis van zelfreflectie voor de cliënt ontwikkeld die aansluit bij de neurofeedback training. De training en coaching complementeren elkaar.

Deze wijze van reflectie helpt de cliënt op een zeer uitdagende wijze een grotere mate van effectiviteit uit zichzelf en zijn of haar omgeving te halen. De coaching vind op een confronterende wijze plaats, want wie beter wil worden moet ook met zichzelf geconfronteerd durven worden.

Het traject voor neurofeedback training en coaching is geen kant en klaar plan, maar wordt op maat voor de cliënt ontwikkeld:

  • Gezamenlijk wordt de huidige situatie vastgesteld
  • Vervolgens wordt in samenspraak realistische en uitdagende doelen en resultaten bepaald

Het tijdspad en de wijze van trainen en coaching wordt vastgesteld met als mogelijke situaties:

  • Coaching aansluitend aan de training
  • Coaching op de plaats van uitvoering
  • Coaching op een andere frequentie en trainingstermijn


Op basis van (tussen)evaluaties worden doelen en resultaten bijgesteld of opnieuw vastgesteld.
De training en coaching worden met een eindevaluatie afgesloten.

Mentaal sterker, een hoger rendement, tastbare resultaten, werken onder hoge druk zonder faalangst en/of teveel spanning; Verbeter Presteren biedt de mogelijkheid samen te kijken hoe je als professional bij de besten kunt horen.


Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: