Wat is mediation?

“Als mediator creëer ik een veilige, rustige omgeving waarin partijen weer kunnen luisteren naar elkaar. Ik zorg dat de betrokkenen gaan zoeken naar een uitkomst waarbij behoeften en belangen in balans zijn.”

Mediation
Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutraal persoon: de mediator. Deze heeft geen oordeel over het conflict en doet zelf ook geen uitspraken daarover. De mediator is er om de communicatie tussen de partijen te begeleiden, zodat er een oplossing kan komen waarin ieders belangen en behoeften tot hun recht komen.


De rol van mediator
De mediator begeleidt het proces van het begin tot het eind en biedt in de gesprekken veiligheid, geeft structuur en is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing; dit betekent volledige neutraliteit ten opzichte van beide partijen. De belangrijkste rol van de mediator is die van procesbegeleider. De mediator begeleidt het gesprek, waardoor beide partijen - in gelijke mate - ruimte krijgen, om hun standpunt naar voren te brengen. Hierdoor kan het ijs smelten en ontstaat er meer inzicht in elkaars motieven. Desgewenst kan bij de afronding, zoals bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, een expert worden geraadpleegd door partijen.


Wanneer is mediation zinvol?
Het inzetten van mediation is zinvol als je:

  • zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
  • een vertrouwelijke behandeling wilt
  • verdere escalatie van het conflict wilt voorkomen
  • op een kostenefficiënte manier wilt werken
  • de zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren
  • bij voorkeur een 'win-winresultaat' wenst


De mediation aanpak is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • Er moet sprake zijn van vrijwilligheid. Autonomie van partijen is belangrijk. Je bent en blijft verantwoordelijk over je eigen handelen en daarmee ook over hoe om te gaan met datgene dat je verdeeld houdt.
  • Alles wat er aan de orde komt in mediation blijft vertrouwelijk, tenzij de partijen hierover een andere afspraak maken. Dat maakt dat partijen zich vrij voelen om datgene op tafel te leggen waar naar hun idee het probleem zit.
  • Uitgangspunt is dat beide partijen zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van een oplossing. Beide partijen tonen hiermee hun commitment.
  • Over het algemeen worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: