Wat is mediation?

“Als mediator creëer ik een veilige, rustige omgeving waarin partijen weer kunnen luisteren naar elkaar. Ik zorg dat de betrokkenen gaan zoeken naar een uitkomst waarbij behoeften en belangen in balans zijn.”

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutraal, onafhankelijk persoon: de mediator. Deze heeft geen oordeel over het conflict en doet daar zelf ook geen uitspraken over. De mediator is er om de communicatie tussen de partijen te begeleiden, zodat er een oplossing komt waarin ieders belangen en behoeften tot hun rechtkomen.


De rol van mediator
Als mediator begeleid ik het proces van het begin tot het eind. Ik bied in de gesprekken veiligheid, zorg voor structuur en open de communicatie. Beide partijen worden uitgenodigd om, in gelijke mate, hun standpunten naar voren te brengen. Hierdoor smelt vaak het ijs en ontstaat er inzicht in elkaars motieven en perspectief. Desgewenst kan bij de afronding, zoals bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, een expert worden geraadpleegd.


Wanneer is mediation zinvol?
Het inzetten van mediation is zinvol als je:

  • Zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing
  • Een vertrouwelijke behandeling wilt
  • Escalatie van het conflict wilt voorkomen
  • Op een kostenefficiënte manier wilt werken
  • De zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren
  • Bij voorkeur een 'win-win'-resultaat wenst


Belangrijke spelregels bij mediation

  • Er moet sprake zijn van vrijwilligheid. Autonomie van partijen is belangrijk. Je bent en blijft verantwoordelijk over je eigen handelen en daarmee ook over hoe om te gaan met datgene dat je verdeeld houdt.
  • Alles wat er aan de orde komt in het mediationtraject blijft vertrouwelijk, tenzij de partijen hierover andere afspraken maken. Het is belangrijk dat partijen zich vrij voelen om in alle openheid problemen, standpunten en gevoelens te delen.
  • Uitgangspunt is dat beide partijen zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van een oplossing. Beide partijen tonen commitment.
  • Over het algemeen worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wil je meer informatie over mijn werkwijze of weten wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. Je kunt ook hieronder je gegevens invullen, ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Naam:

E-mail:

Telefoon: