Observatietool prestatiegedrag

“Dit is een unieke NOC*NSF tool voor trainers en sporters om, aan de hand van heldere competenties, zicht te houden op de ontwikkeling van prestatiegedrag.”

Observatietool prestatiegedrag
De gedigitaliseerde observatietool van NOC*NSF is binnen de mentale module van het talentvolgsysteem.nl opgenomen. Sporters en trainers/coaches hebben inzicht in waar ze staan en kunnen stap voor stap werken aan de ontwikkeling van de competenties binnen prestatiegedrag.


Gestart wordt met het identificeren van een 6-tal basis competenties als:

 • Reflectie op ontwikkeling en prestatie
 • Zelfvertrouwen
 • Doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Presteren onder druk  
 • Doelgericht werken


Deze basis competenties zijn vanuit de literatuur onderbouwd als goed te identificeren competenties bij een 12-13 jarig talent. Na een periode van herkenning kunnen stapsgewijs de eerste stappen in het ontwikkelen worden gezet die in 3 fases worden doorlopen. De keuze van het ontwikkelen is afhankelijk van de sporter en de mate van inzicht die de sporter in zichzelf heeft en de begeleiding van de trainer/coach.


Dit zijn een 9-tal competenties, die naast de eerder genoemde competenties bij de identificatie, aandacht mogen en kunnen krijgen.

 • Plannen
 • Aandacht richten 
 • Communiceren 
 • Grenzen stellen en bewaken
 • Probleem oplossend vermogen
 • Beslissingen nemen 
 • Procesgericht werken
 • Balans topsport  
 • Persoonlijke ontwikkeling

De competenties kunnen via het Persoonlijk Ontwikkel Plan door zowel de sporter als de trainer/coach worden gemanaged en gevolgd. Voor degene die interesse heeft in de mens achter de sporter is dit een uniek middel om sporter en trainer/coach te helpen ontwikkelen en te ondersteunen naar grote prestaties.


Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

U kunt ook hieronder uw gegevens invullen, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Naam:

E-mail:

Telefoon: