Hoe werkt mediation?

De opstartfase van de mediation.
Het eerste contact vindt vaak plaats door één van de partijen of door een doorverwijzer (bijv. een advocaat, bedrijfsarts of accountant). Indien alle partijen bereid zijn om mediation in te schakelen, neemt de mediator het initiatief tot het plannen van de eerste bijeenkomst.

De datum en andere relevante gegevens van de eerste bijeenkomst worden door de mediator aan alle deelnemers gestuurd en bevestigd via e-mail. U ontvangt de (concept) Mediationovereenkomst en andere documentatie.

Hierna volgt telefonisch contact met deelnemers om de procedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. In dit telefoongesprek wordt niet inhoudelijk ingegaan op het conflict.

De start van de mediation
In de eerste bijeenkomst wordt de Mediationovereenkomst doorgesproken en de spelregels toegelicht.  

Mediationovereenkomst
Als partijen én de mediator kiezen voor mediation en de Mediationovereenkomst ondertekenen, is het formele gedeelte afgerond en start de mediation.
In de mediationovereenkomst zijn de spelregels van de mediation opgenomen, bijvoorbeeld:

- De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid;
- Partijen verplichten zich tot geheimhouding;
- De rol van de mediator;
- De vastlegging van de mediation;
- Tarief en zonodig kostenverdeling.

Het mediation traject
Wanneer partijen er met elkaar uit zijn, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Hiermee eindigt de mediation. U kunt desgewenst de overeenkomst laten vastleggen in een notariële akte of de rechter vragen deze in zijn vonnis op te nemen.Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.