Mentale opleiding voor trainers en coaches in de sport

Verbeter Presteren heeft een mentale trainer/coach opleiding ontwikkeld die op eigen wijze de kern van het mentale inzicht in de trainer, coach en het te begeleiden individu en/of team met zich meebrengt.
De gereedschapskist van Verbeter Presteren is gevuld met verschillende expertise onderdelen die gericht zijn op een praktische invulling en een heldere vertaling maakt van de theorie naar de praktijk.

Wat wil je als organisatie/vereniging bereiken?
Een zelfsturende optimaal werkende organisatie/vereniging wil dat de trainers en coaches kennis en vaardigheden bezitten om de spelers individueel en groepsgewijs op een juiste wijze mentaal te prikkelen / coachen, om de optimale prestatie van het individu en het team te behalen.

Hoe kan je dit bereiken?
Om optimaal te presteren is het van groot belang om met groepsdoelstellingen en individuele doelstellingen te werken. Dit is het uitgangspunt voor reflectie op het leren en functioneren.

Hoe gaat het dan verder?
Er is eerst een kennismaking met de totale groep trainers en coaches waarin uitleg wordt gegeven over het programma.
Iedere trainer /coach maakt een eigen scan in een aantal sessies op verschillende onderdelen als kennis, kunde en vaardigheden (competenties) op gebied van begeleiding talenten. Wat zijn je eigenschappen, wat betekent dit voor jou en voor je omgeving.
Tijdens deze sessie is het geven en ontvangen van feedback op praktijksituaties een belangrijk onderdeel. Dit wordt ondersteund met eigen video materiaal.
Daarna gaat de trainer/coach aan de slag met het maken van een individuele scan en teamscan. Wat betekent de scan voor het gedrag van de trainer/coach?
Als vervolg hierop wordt er een individueel en teamplan gemaakt voor mentale prikkels per type en voor het team. Daarbij is het geven en ontvangen van feedback op praktijksituaties ondersteund met eigen video materiaal zeer belangrijk voor het leereffect.
Gedurende het traject is het werken in en met de praktijk, gebruik maken van reflectie en zelfreflectie en de vastlegging in het praktijkhandboek de rode draad in het programma.

Wat zijn dan de resultaten?
Opleidingsproduct voor korte en langere termijn.
Een mentaal trainingsboek waar de omzetting vanuit de dagelijkse praktijk is opgesteld ondersteund met voorbeelden.
Het product is door de eigen staf ontwikkeld onder begeleiding van VP.
Trainers en coaches (T&C) spreken de juiste (niet perse dezelfde mentale) taal
T&C kennen zichzelf en weten wat hun gedrag doet met de spelers
T&C weten de theoretische kennis van mentale prikkels om te zetten naar de praktijk op het veld
T&C kunnen een individuele scan en een teamscan maken. Vervolgens een praktisch plan maken naar de praktijk.Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.