Hersengolven

Hersengolven zijn eigenlijk minuscule elektrische stroompjes, meten van de hersenactiviteit is dus hetzelfde als het meten van de elektrische activiteit van de hersencellen. De hersencellen gebruiken namelijk net als alle andere zenuwcellen in ons lichaam een actiepotentiaal om met elkaar te communiceren. Actiepotentialen worden onderling doorgegeven en zo kunnen ook bepaalde opdrachten of boodschappen worden doorgegeven naar de rest van de hersencellen en naar het lichaam. Deze elektrische stroompjes en veranderingen kunnen gemeten worden via sensoren. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden wordt gemeten in een aantal keren per seconde, links en rechts tegelijkertijd. Het te meten spectrum loopt van 0 tot 42 Hz. Dit spectrum wordt opgedeeld in een aantal hoofdgroepen.Gamma
Het Gamma hersengolfbereik is van 38-42 Hz en komt voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Bijvoorbeeld tijdens het leveren van topprestaties. Het wordt ook wel "transcendent multi focussed" bewustzijn genoemd

Bèta
Het Bèta hersengolfbereik is van 15-38 Hz en komt overeen met de actieve volledig bewuste staat van de hersenen, bv. wanneer mensen actief bezig zijn met hun werk, een discussie hebben, een lezing geven, etc.

SMR
Het SMR hersengolfbereik is van 12-15 Hz. De letters SMR staan voor Senso Motorisch Ritme, dit heeft te maken met het lichamelijk en cognitief bewustzijn en functioneren. Dat wil zeggen de adequate verwerking van allerlei prikkels en binnenkomende informatie vanuit al onze zintuigen.

Alpha
Het Alpha hersengolf bereik is van 8-13 Hz en komt voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewuste staat van de hersenen verkeren, zoals bij het luisteren naar muziek, mediteren, een wandeling maken, etc. In zowel de Bèta als de Alpha hersengolf staat zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die ze uitvoeren.

Theta
Het Theta hersengolfbereik is van 3-7 Hz en komt voor wanneer mensen zich in een diepe trance bevinden, zoals bij meditatie, dagdromen, of een lichte slaap hebben. Een typisch voorbeeld zou zijn wanneer iemand over een bekende snelweg rijdt en zich in een diepe ontspannen staat begeeft, waar ze vergeten dat ze aan het rijden zijn. De persoon handelt dan vanuit het onderbewuste deel van de hersenen, dat gevuld is met psychische energieën, die niet beschikbaar zijn voor het bewuste deel.

Delta
Het Delta hersengolfbereik is van 1-2 Hz, en komt voor wanneer iemand in diepe slaap verkeert. De persoon gebruikt het onbewuste deel van de hersenen, waarin archetypische beelden zijn vastgelegd. Wanneer deze gestimuleerd worden, verliest iemand het besef wat er om hem heen gebeurt en is er geen herinnering aan de activiteiten die uitgevoerd werden.

Neurofeedback training optimaliseert de hersenfuncties. De training herstelt de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de rechter en linker hersenhelft. Hierdoor verminderen o.a. leer- en gedragsproblemen, angst of dwang stoornissen en klachten van pijn en vermoeidheid.Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.